Resim Kurslarına Kayıtsız Kalmayınız Çukurova

/Tag: Resim Kurslarına Kayıtsız Kalmayınız Çukurova

Çok Güzel Volar Çizimleri Çukurova

Thumbnail image
Sabit Hat     :0322 459 37 37
Turkcell      :0532 165 2 000
Vodafone    :0545 200 222 0
Avea          :0505 296 21 96
Merkez: Çınarlı Mah. 61014 Sok. No: 4 Arzu Apt. Zemin Kat: 2 Seyhan / ADANA Tel: 0322 459 37 37
Atölye: Döşeme Mah.60025 Sok. No: 24 Seyhan / ADANA Tel: 0322 431 11 54

8 Sınıflar İçin Özel Eğitici Kurslar

Thumbnail imageVozolarThumbnail imageBardaklarThumbnail imageVozolarThumbnail imageVozolar

(daha&helliip;)

By |2017-01-01T20:05:28+03:00Ocak 1st, 2017|ANADOLU GENEL, Üni. Haz. Grupları Öğrencilerin Yaptıkları|Çok Güzel Volar Çizimleri Çukurova için yorumlar kapalı

Öğrenci ACS Sergileri Çukurova

Thumbnail image

Anadolu Güzel Sanatlardaki Tüm Kurslar

«KÜLTÜREL ETKİNLİKLER VE BÜYÜK KURULUŞLAR»

Ülkemizde büyük kuruluşların sanatsal-kültürel yaşamı yönlendirmeye kendilerini tek aday olarak ortaya koymaya başlamaları genel kamuoyumuzca bilinen bir gerçek. Ne var ki, bu konuda deneyimsiz olduğu için, bu türden etkinliklerini düzene koyma ve «devletsin başarısızlıklarına karşı «başarılı bir programla» çıkma kaygısında. İş Bankası’nın bu konuda düzenlediği araştırmalarsa yayınlanmış bulunuyor. Konumuz gereği, bu «ciddî» araştırmalara da değinmek zorundayız. Önce, Metin And, önerilerini öne sürmeden «kültürün tanımı»na eğilerek çok ilginç düşünceler sergiliyor. Sözgelişi, «UNESCO’nun genel yönetmenlerinden Rene Mahueu de kültürün tanımından kaçınmanın doğru olacağını belirtmiştir» (22) diyor. (Herhalde altından bir çapanoğlu çıkacak!)

Daha sonra ise şu alıntıyı yapıyor And, «R. Williarns Culture and Society (Kültür ve Toplum) adlı kitabında kültür kavramının çağdaş anlamını şöyle tanımlıyor: Makine ve piyasaya karşı bireyin toplum içinde kökleşmesi, insanın önemsiz bir aygıt, makinenin bir parçası durumuna indirgenmesine karşı yaşamsal bir direniş, bir başkaldırma» (23) (İleri gelişmiş kapitalist toplumlarda yaşanan «kültür bunalımı»; maddî kültür ile manevî kültür arasındaki derin çelişki bundan daha iyi açıklanamaz sanırız).

And’m asıl önerisi ise şu: «Çağcıl vakıfçılığın yurdu ABD’dir. Burada yirmi binin üzerinde vakıf vardır… ABD’de özel kesimin kültür ve sanatlara büyük yardımlarının yanı sıra kamu kesiminin yardımı yok gibidir… ABD’de büyük bankalar, sigorta şirketleri, devletlerin bile altından kalkamayacağı büyük kültür, sanat yapımlarını desteklerler… Ford ve Rockefeller gibi dev vakıflar en çok sanatlara ve kültüre yönelen vakıflardır… Bu iki vakıf ayrıca uluslararası niteliktedir… Vakıf yolunu seçmenin sayısız yararları vardır.)

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

(daha&helliip;)

By |2019-06-19T19:28:41+03:00Ocak 1st, 2017|Ebru Grubu Ustalardan Örnekleri|Öğrenci ACS Sergileri Çukurova için yorumlar kapalı

Kursiyerlerimizin Düzenlediği Resim Sergileri Çukurova

Thumbnail image

YGS Universiye Hazirlik Sanat Egitim Kurslari

Yansıma Renklerle Analiz Yöntemi Bir kaynaktan aydınlatılan varlıkların ışık ve gölge durumunu incelediğimizde başlıca dört değer görürüz.
Işıklı kısım (açık ton): Işığın eşya üzerine doğrudan doğruya geldiği en aydınlık kısım. Bu kısım fazla ışık aldığı için ve yansımaların da etkisinde kaldığından eşyanın öz rengini vermez.
Öz-ton: Işığın eğik olarak geldiği, yansımaların ve parlamaların olmadığı kısımdır. Burada eşyanın asıl rengi bellidir. Yuvarlak cisimlerde bu bölge ışıklı kısımla öz-gölge arasında bir geçiş yaptığı için bu anlama uygun olarak pasaj da denir.
Öz-gölge (koyu ton): Eşyanın ışık almayan, bu nedenle de en koyu olan kısmıdır.
Düşen gölge: Eşyanın fona ya da zemine düşen gölgesidir. Genellikle o eşyanın biçimini yansıtır.
Refle: Eşyanın üzerindeki ışığın yansıması ile başka yüzeyler üzerinde meydana gelen aydınlatmaya denir. Örneğin, yeşil kumaştan yapılmış bir fon üzerinde duran limona gelen ışığın yansıması, yeşil fonda sarımtrak bir akİs bırakır.

Thumbnail imageNatürmort NedirThumbnail imagePortre ResimiThumbnail imageNatürmort Nedir

(daha&helliip;)

By |2019-05-17T19:09:51+03:00Ocak 1st, 2017|Hobi Grubu Ustalardan Örnekleri|Kursiyerlerimizin Düzenlediği Resim Sergileri Çukurova için yorumlar kapalı