Adanada Yağlı Boya Eğitimcilerin Adresleri

/Tag: Adanada Yağlı Boya Eğitimcilerin Adresleri

Adanada Büyükşehir Belediyesi Sergisi

Thumbnail image

Kursumuzdaki Sanat Dokumanlari

Doğrusu, gerek «sanayi kültürü»nün bütün çelişkilerini yaşayan Batı Avrupa’daki sanatsal-kültürel yaşama baktığımızda, gerek «sanayi-ötesi» ABD’deki sanatsal-kültürel yaşamdaki bu «tek boyutluluğa», «standartlaşma»ya baktığımızda, sanatsal kültürel yaşamın bütünlükle sermayenin baskısı altında yaşadığı gerçeğiyle karşılaşmaktayız.

Andre Malraux’nun öncülüğünde gerçekleştirilmeye çalışılan sınıflar arası «kültürel yakınlaşma» politikası dolayısıyla, Avrupa’da her ne denli «kitle kültürü» olgusunun üstü örtülmeye çalışılıyorsa da, temelde, «tüketim kültürü» ya da «kültür endüstrisi» olgusu AB D’d e olduğu gibi. yine bütün çıplaklığıyla karşımıza çıkmaktadır.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

(daha&helliip;)

By |2017-01-01T18:27:46+03:00Ocak 1st, 2017|Anadolu Genel Haberler|Adanada Büyükşehir Belediyesi Sergisi için yorumlar kapalı

Adanada Yağlı Boya Resimler Arayanlar İçin Örnekler

Thumbnail image

Kursumuzdaki Sanat Dokumanlari

İnsanlar varoluştan itibaren ihtiyaçlarını gidermek için doğa ile ilişki kurmak zorunda kalmışlardır. İhtiyaçlarını gidermek için hep doğadan yararlanmışlardır. İnsanların doğayla ilişkiye girerek, onu dönüştürmesi ve ihtiyaçlarını karşılaması üretim süreci içinde gerçekleşmiştir. Üretim her zaman toplumsal gelişimin göstergesi olmuştur. Gelişen üretim faaliyetleri üretim araçlarının gelişmesine neden olmuştur ve dolayısıyla “önce var olan tüketimin nicelik olarak genişlemesine, var olan ihtiyaçları daha geniş bir alana yaymak için yeni ihtiyaçların yaratılmasına ve yeni ihtiyaç üretilmesine” neden olmuştur Üretim teknolojilerinin gelişmesi ile toplumda üretimin büyük ölçülere varmasına neden olmuştur.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

(daha&helliip;)

By |2017-01-01T18:22:14+03:00Ocak 1st, 2017|Anadolu Genel Haberler|Adanada Yağlı Boya Resimler Arayanlar İçin Örnekler için yorumlar kapalı

Adanada Yağlı Boya Örneklerimiz

Thumbnail image

Hobi Kurslari

Kurumuş boya üzerinde düzeltmeler
Kurumuş olan yağlıboya rahatlıkla tekrar boyanabilir. Aşamalı çalışma sırasında, nemli uygulama tekniğiyle kuru zemin üzerinde düzeltmeler yapabiliriz. Boyayı inceltmeden, altta bulunan bütün kurumuş lekeleri boyayarak kapatabiliriz. Bu, kurumuş boya üzerindeki hataları düzeltmek için bir yöntemdir. Boya çok yoğun bir şekilde uygulanırsa o zaman kurumuş boyanın tamamını bile kapatabilir.
Yükselti yapmış kurumuş boyayı zımpara kâğıdını yavaşça sürterek aynı düzeye getirebiliriz. Bu yöntem, düzleştirilmesi gereken kurumuş boya dokusunu fark edilecek şekilde ortadan kaldırır.

Thumbnail imageKadın FigürleriThumbnail imageYağlı Boya Thumbnail imageYağlı Boya Kadın FigürleriThumbnail imageYağlı Boya Kadın Thumbnail imageYağlı Boya Kadın

(daha&helliip;)

By |2017-01-01T18:22:48+03:00Ocak 1st, 2017|Anadolu Genel Haberler|Adanada Yağlı Boya Örneklerimiz için yorumlar kapalı