Adanada Online photoshop

/Tag: Adanada Online photoshop

Adanada Yağlı Boya Videolarının Yapım Merkezi

Thumbnail image

Anadolu Genel Bütün Kurslar Hakkında Kısa Bilgi Veriyor

Çizimlerinizde mekânla birlikte baş, gövde, kol ve bacakların birbirleriyle oranlarını ve modelin hareketine göre oluşan boşlukların biçimlerini doğru kurgulamaya çalışınız. Kompozisyonda perspektife, dengeye ve ışığın yönüne dikkat edip açık, orta, koyu çizgi ve leke değerlerini kullanınız. Çalışmalarınızda akıcı ve dinamik çizgiler kullanarak ve kompozisyonlarda figür-nesne-mekân ilişkisini kurmaya çalışarak birlik ve bütünlüğü oluşturunuz.

(daha&helliip;)

By |2019-07-07T18:46:02+03:00Ocak 1st, 2017|Video Yağlı Boya|Adanada Yağlı Boya Videolarının Yapım Merkezi için yorumlar kapalı

Adanada Perspektif Tekniklerini En Kolay Öğreten Kurs

Thumbnail image

Fotografcilik Kursları

Desen çalışmalarında birlik ve bütünlüğün sağlanabilmesinde kurgulama yapılırken egemenlik, zıtlık ve tekrar ilkelerinin dikkate alınması gerekmektedir. Modelden desen çalışmalarında bu ilkeler, model hazırlanırken gerçekleştirilir. Doğadan seçilen ya da iç mekânda oluşturulan çalışmalarda ise kompozisyon belirlenirken bu ilkelere dikkat edilir ve desen, çalışma yüzeyine aktarılırken sanatçının yaratıcılığına, özgünlüğüne bağlı olarak değişiklikler yapılabilir. Bu da kompozisyonun kurgusu içinde; biçimler, biçimlerin yön ve hareketleri arasındaki zıtlıklar, tekrarlarla, birinin ya da birkaçının kompozisyona egemenlik kurmasını sağlamakla gerçekleşebilir.

Model olacak kişinin bir sandalyede oturmasını sağlayınız. Modelin etrafında imgesel bir düzenleme ve mekân kurgulayınız. Modele, bu kurguya uygun bir hareket kazandırınız. Çiziminizi yapmadan önce düzenlemeye ekleyeceğiniz nesneleri ve oluşturacağınız mekânı, kompozisyon ilkelerine uygun olarak kafanızda kurgulayınız. İzlenimlerinizi kâğıda aktarınız. Modele bakış açınıza göre belirlediğiniz ufuk çizgisine bağlı kalarak kompozisyona ekleyeceğiniz nesnelerin ve mekânın perspektifini gösteriniz. Model üzerindeki kısaltımları belirleyiniz. İmgesel çizimlerinizde de perspektif kurallarını hatırlayarak varlıklar üzerindeki kısaltımları doğru uygulayınız. Modelin kendi içinde ve mekânla olan oranlarını, oluşan boşlukların biçimlerini ve kompozisyondaki ilgi merkezini oluşturmaya çalışınız. Çizimlerinizde, model ve nesnelerin ön, yan ve üst planlarını göstererek parça-bütün ilişkisini doğru oluşturmaya özen gösteriniz. Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini, formların geometrik yapısına uygun olarak kullanınız. Model üzerine düşen ışığın yönünü ve şiddetini tespit ederek imgesel olarak kurguladığınız nesneler ve mekânda da aynı ışık etkisini oluşturmaya çalışınız. Varlıkların hacim etkisini koyu, orta, açık değerli çizgi ve lekelerle güçlendiriniz. Kompozisyonunuzda, boşlukların dağılımı ile model-nesne ve mekân ilişkisi kurmaya özen gösteriniz. Denge ve ritmin oluşmasını sağlayınız.

(daha&helliip;)

By |2019-07-07T20:09:23+03:00Ocak 1st, 2017|Video Perspektif|Adanada Perspektif Tekniklerini En Kolay Öğreten Kurs için yorumlar kapalı

Adanada Perspektif Çeşitleri

Thumbnail image

Ebru Kursları

Desen çalışmalarında varlıklar, bulundukları mekânla birlikte bir bütünlük oluşturur. Resim yüzeyinde varlıkların kapladığı alan ve içinde bulundukları mekân, derinliğin ve üçüncü boyutun oluşturulmasında büyük önem taşır. Kompozisyonda varlıkların ardışık sıralanmaları, uzak-yakın yerleşimleri, yönleri ve birbirleriyle olan açıları ve bu sayede oluşan boşlukların görünür kılınması mekânı oluşturmaktadır. Kompozisyondaki derinlik etkisi; deseni çizen kişinin algısına, yorumuna ve yaratıcılığına bağlı olarak değişim gösterir. Mekânda derinlik oluşturmada varlıkları art arda sıralamanın yanında desenin elemanlarını da etkili kullanmak gerekir. Desenin elemanlarının kullanımı, ışığın etkisi ve leke dağılımı mekânın algılanmasında farklı etkiler uyandıracaktır.

(daha&helliip;)

By |2019-07-07T20:15:54+03:00Ocak 1st, 2017|Video Perspektif|Adanada Perspektif Çeşitleri için yorumlar kapalı