Adanada Nü tablolar

/Tag: Adanada Nü tablolar

Adanada Perspektif Videoları

Thumbnail image

Hobi Kurslari

Bir araya gelen parçaların oluşturduğu bütün görülmektedir. Kompozisyonda bulunan her parça, kendi içinde ölçülendirilerek bağlı olduğu diğer parçalarla bütünleştirilmiştir. Parçaların yüzey üzerindeki dağılımı, aralarındaki boşluklar ve oluşturdukları açılar, zeminin eğimini ortaya çıkarmaktadır. Resim çalışmalarında bu etki, varlıkların kendi içlerinde ve birbirleriyle olan açıların doğru tespit edilmesiyle sağlanabilir. Parçalar üzerinde uygulanmış koyu ve açık leke değerleri; yapıların biçimsel özelliklerini, hacimlerini ve birbirleriyle mesafelerini belirleyecek şekildedir. Varlıkların büyük-küçük, dikey-yatay ve uzak-yakın oranlarının doğru tespit edilmesi, parça-bütün ilişkisini güçlendirir. Oranların tespitinde kullanılan yöntem ne olursa olsun dikey, yatay ve çapraz çizgiler kullanılarak her parçanın kendi içinde ve çevresindeki parçalarla oranları tespit edilir. Açıların ve oranların tespitinde araştırma çizgilerinin yanında mekân içindeki diğer varlıkların kenar çizgileri, dik-yatay konumları, enleri, boyları ve aralarındaki boşluklar da kullanılarak gözün bu ölçülendirmeyi kendiliğinden yapabilir duruma getirilmesi amaçlanmalıdır.

(daha&helliip;)

By |2019-07-07T20:04:32+03:00Ocak 1st, 2017|Video Perspektif|Adanada Perspektif Videoları için yorumlar kapalı

Adanada Perspektif Video Dersleri

Thumbnail image

Çocuklar İçin Ozel Kurslar

Çizime başlarken yatay ve dikey eksen çizgileri çizilip başın genişlik ve yüksekliği eksen çizgileri üzerine işaretlenir. Yukarıda verilen ölçüler ideal baş ölçüleridir. Bu ölçüleri bilmek imgesel çizimler yaparken başın proporsiyonlarını hatırlamada yardımcı olabilir. Fakat her insanda ölçüler karakteristik yapıya bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu yüzden canlı modelden çizim yaparken, kâğıdınıza çizeceğiniz yatay ve dikey aks (eksen) çizgileri üzerine (ölçü alma tekniğini kullanarak başın en veya yüksekliğinden birini birim alarak diğerini tespit edip) işaretlemeniz daha uygun olacaktır.

(daha&helliip;)

By |2017-01-01T18:41:28+03:00Ocak 1st, 2017|Video Perspektif|Adanada Perspektif Video Dersleri için yorumlar kapalı

Adanada Mimarlık Eğitimlerini Nereden Alabiliriz

Thumbnail image

Çocuklar İçin Özel Eğitici Kurslar

Primitif Dönem

İlkel Dönem sanatı olarak da adlandırılan bu dönem, Buzul Çağından sonra ilk yerleşim yerlerinin doğduğu sırada gözlemlenir. Primitif dönemin başlarında mağara içlerinde yapılmış olan hayvan resimleri, yerleşik düzenle birlikte açık havadaki kayaların üzerine de çizilmeye başlanmıştır. Bu resimlerde av ve savaş sahneleri, hayvan figürleri, cenaze törenleri, dinî danslar ve tarım festivalleri konu edilmiştir

(daha&helliip;)

By |2017-01-01T18:44:39+03:00Ocak 1st, 2017|Video Perspektif|Adanada Mimarlık Eğitimlerini Nereden Alabiliriz için yorumlar kapalı