Adanada Karakalemin Padişahları

/Tag: Adanada Karakalemin Padişahları

Adanada Şenlik Gösterileri

Thumbnail image

Nitelikli bir sanat eğitimi, belirli değerlerin taşıyıcısı, çağın gelişen ve değişen şartlarına göre kendini yenileyebilen bir müfredat (öğretim) programı ile mümkündür. Müfredat programları, çocuğu/genci tanıyan alanında uzman eğitimciler tarafından hazırlanmalı, seviyeye uygun, kültürel değerlerin taşıyıcısı, çağın gelişen değerlerini içinde barındıran, yaratıcı, yapıcı ve üretken gençleri yetiştir meye yönelik olmalıdır.

Nitelikli bir sanat eğitimi programı çocuğu/genci tek yönlü geliştirmeyi hedefl ememelidir. Sanat tarihi ile kendi kültürünü ve dünya sanatını tanıtmalı, eleştiri ile sanat eserlerini anlayabilme özelliği yüklemeli, estetik ile sanatın ve güzelliğin doğasını anlama ve sorgulama yetisi kazandırmalıdır. Uygulama çalışmalarında, tasarım eleman ve ilkelerini kullanarak, önce görmeyi, sanatsal tekniklerle kendini ifade edebilmeyi ve yaratıcılığını geliştirmeyi hedeflemelidir. Yine sanat eğitimi programlarında müzede eğitim yer almalıdır. Sanatın, tarihin, kültürün, bilimin, kısacası yaşama ait, geçmiş, bugün ve yarının izlerinin yaşatıldığı müzeler en önemli öğrenme mekanlarıdır. Sanat eğitimi prog ramları içerisinde yer alan konulara ait öğrenme de en verimli müzelerde gerçekleşebilir.

Müzede gerçek objeler (sanat eseri, tarihi eser, etnografi keser vb.) karşısında, görerek, duyarak, uygulayarak hatta yaşayarak gerçekleşen öğrenme daha istekli, heyecan verici ve kalıcı olur. Programda yer alan uygulamalar,sevi yeye uygun konu ve tekniklerden oluşmalı, öğrencilerin yaratıcılıklarını
geliştirmeyi hedefl emelidir.

Thumbnail imageÇukurova Resim SergileriThumbnail imageÇukurova Resim SergileriThumbnail imageÇukurova Resim Sergileri

(daha&helliip;)

By |2019-05-17T10:18:09+03:00Ocak 1st, 2017|Üni. Haz. Grupları Kurs Ortamı Fotoğrafları|Adanada Şenlik Gösterileri için yorumlar kapalı

Adanada Özel Güzel Sanatlar Hazırlık Okulları

Thumbnail image

Anadolu Genel Bütün Kurslar Hakkında Kısa Bilgi Veriyor

SANATSAL FOTOĞRAFÇILIK

Sanatsal fotoğrafın malzemeleri, sanat fotoğrafı ilkeleri, sanatsal fotoğrafta vurgulanması gerekenler ve estetik öğeler, makro ve mikro fotoğraf, ön ve arka plan denetimi, sanatsal fotoğrafta ışık çözümlemeleri, dış mekân ve iç mekân, Sanat fotoğrafından beklenenler, Sanat fotoğrafında vurgulanması gerekenler, stüdyo çekimleri ve modelli çalışmalar, mekân ve aydınlatma, Makine, araç-gereç ve insan ilişkiler, Doğanın, insan ilişkilerinin, bireylerin ve toplumun gözlenmesi, konu hakkında ön bilgi edinilmesi ve inceleme, fotoğrafçı olarak insanlara yaklaşmak, toplum içine girmek, sosyal ve psikolojik etkenlerin çözümlenmesini içerir. Aynı zamanda öğrencilerin, profesyonel dijital kameraları ve görüntüleme tekniklerini bilgisayar üzerinde görüntü işleme, geliştirme ve değiştirme tekniklerini öğrenmeleri için uygulama çalışmalarını kapsar. Sayısal görüntülemenin yarattığı yeni açılımlar üzerine kuramsal ve uygulamalı çalışmaları içerisine alır.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

(daha&helliip;)

By |2019-07-09T20:13:32+03:00Ocak 1st, 2017|Sergi Grupları Hobi Sanat Sergisinde|Adanada Özel Güzel Sanatlar Hazırlık Okulları için yorumlar kapalı

Adanada Resim Dersleri Perspektif Örnekleri

Thumbnail image

140 Puan Alan Arkadaşlar

Bütün sanatları ve bu sanatların birbiriyle ilişkisini düşünsel boyutta, sanatçı, izleyici, toplum, kültür ve eğitim bağlamında inceleyen kuramsal çalışmalara “Güzel Sanatlar Eğitimi” denir. Görsel sanatlar, resim, heykel, mimarlık, grafik sanatlar, endüstri tasarımı, uygulamalı sanatlar, sinematografi, fotoğrafı, tekstil, moda tasarımı, seramik, bilgisayar sanatı gibi geniş bir alanı kapsar. Bu dalların tümüyle ilgili olarak okul öncesinden yüksek öğrenime kadar her aşamadaki sanat eğitimi ve öğretimiyle ilgili kuramsal ve uygulamalı çalışmalara “Görsel Sanatlar Eğitimi” ya da yalnız “Sanat Eğitimi” diyebiliriz. Müzik, edebiyat, bale, tiyatro, opera gibi sanat dalları ile ilgili eğitim ve öğretim, müzik eğitimi, bale eğitimi diye tanımlanabilir. Dar anlamda sanat eğitimi okullardaki Resim-İş derslerini tanımlar.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

(daha&helliip;)

By |2019-06-17T23:16:28+03:00Ocak 1st, 2017|Dökümanlar Grubu Öğrenci Desenleri|Adanada Resim Dersleri Perspektif Örnekleri için yorumlar kapalı