Adanada Karakalem Portre Çalışmaları

/Tag: Adanada Karakalem Portre Çalışmaları

Adanada Resim Şenlikleri

Thumbnail image

Çocuklar İçin Özel Eğitici Kurslar

Nitelikli bir sanat eğitimi ve öğretimini gerçekleştirebilmek için yeterli ders saatine ihtiyaç vardır; içerisinde teorik bilgilenme, örneklerle bilgileri pekiştirme ve uygulamalarla kendini ifade etmeyi barındıran sanat eğitimi ve öğretimi, eğitimin her aşamasında seviyeye ve amaca uygun ders saati ile mümkün olur. Sadece sanat eğitimi için değil, eğitimin her alanında öğrenme ortamı etkin öğrenmede önemli rol oynar. Pat ’a göre “Sınıf artık dört duvarla çevrili bir yer olmaktan çıkmalı, devlet, bilim, teknoloji ile bağlantılı ortama dönüştürülmeli ve web musluğu açık olmalıdır”

Sanat eğitimi ve öğretiminin amaca uygun, verimli bir şekilde verilebilmesi için atölyeye ihtiyaç vardır. Ülkemizde çoğu okulda görsel sanatlar (resim) dersi sınıfl arda yapılmak tadır. Özellikle dersin uygulama boyutunda sınıflar son derece yetersiz kalmak tadır. Örneğin, öğrenciler sınıf ortamında özgürce kilile çalışamaz, guaj boya yapamaz, grup çalışmasında bulunamaz. Uygulama çalışmalarının çoğunda en basitinden suya ihtiyaç vardır. Öğrenci yaptığı çalışmanın gereği, çalışma anında etrafı kirletebilir, dağıtabilir; sonrasında etrafı ve ellerini temizlemek için suya ihtiyaç duyar.

Yine eğer sınıfta uygulama yapılıyorsa, öğrenci bir sonraki ders için sınıfı temiz bırakmak adına çalışmasında özgür ola maz. Biran önce çalışmayı bitirip sınıfı bir sonraki derse hazırlama endişesi çalış manın verimini azaltır. Ayrıca sınıfa çeşitli yöntem ve tekniklerde kullanılacak olan alet ve malzemelerin daimi koyulması da mümkün olmaz. Sanat öğretiminde uygulamalar okulda bu amaç için ayrılmış ve düzenlenmiş bir atölyede yapıl malıdır.

Thumbnail imageÇukurova Atatürk Parkı Thumbnail imageÇukurova Atatürk Parkı Thumbnail imageÇukurova Atatürk Parkı

(daha&helliip;)

By |2019-07-07T18:50:05+03:00Ocak 1st, 2017|Üni. Haz. Grupları Kurs Ortamı Fotoğrafları|Adanada Resim Şenlikleri için yorumlar kapalı

Adanada Atatürk Parkı Resim Şenliği Nerde

Thumbnail image

Peyjaj Mimarlıği Icin Ozel Dersler

Sanatın tarihte kat ettiği sürece bakıldığında, bütün sanat alanlarının, birbirleri ile etkileşim ve dönüşüm içerisinde oldukları görülür. Sanat alanlarının birbirini dışlama, ya da üstün görme gibi bir amacı taşımadığı, aksine birbirlerini tamamlama özelliklerini içlerinde barındırdıkları gözlenir. Konu imge olunca, başı sonu belli bir metin oluşturmak, araştırmacı için oldukça güçtür. Çünkü zihnin sürekli değişim aracı olarak kabul ettiği nesneyi sınırlarla belirleyebilmek her zaman mümkün gözükmemektedir. İmge varoluşu da varlığı da sorgular ve varolanı yeniden kuran bir yapıya sahiptir. Görsel imgeler de bu süreç içerisinde izleyicide anlam uyandırmak için çabalayan ipuçları olarak değerlendirilebilir.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

(daha&helliip;)

By |2019-07-14T14:57:11+03:00Ocak 1st, 2017|Üni. Haz. Grupları Eğlenceler|Adanada Atatürk Parkı Resim Şenliği Nerde için yorumlar kapalı

Adanada Cocuklar Kolaj Calismasi

Thumbnail image

Çocuklar İçin Özel Eğitici Kurslar

Sadece sınıf öğretmenlerinin değil tüm sanat eğitimcilerinin de amaca uygun teori ve uygulamaları içinde barındıran bir ders programı ile yetiştirilmeleri gerekir. Ancak sanat eğitimcisi olarak mezun olan gençlerin öğrenim süreçlerinde edindikleri bilgi ve deneyimlerle yetinmeyip sürekli kendilerini yenilemeleri önemlidir. Okuyan, sorgulayan, sanatsal uygulamalarını devam ettiren, yeni arayışlarda bulunan sanat eğitimcileri hem kendilerini geliştirecek hem de öğrencilerine her yönüyle daha çok faydalı olacaklardır.

Thumbnail imageResim ŞenliğiThumbnail imageResim ŞenliğiThumbnail imageResim Şenliği

By |2019-06-16T08:53:37+03:00Ocak 1st, 2017|Çocuk Grubu Kursumuzda Videolar|Adanada Cocuklar Kolaj Calismasi için yorumlar kapalı