Adanada Karakalem Kursuna Katıldınmı?

/Tag: Adanada Karakalem Kursuna Katıldınmı?

Adanada B.S.Bel.Resim Sergisi

Thumbnail image

Ebru Kursları

Çizgi ve desen, insanın evrenle olan gelişmiş ilişkisel ve iletişimsel deneyimlerini, konuşma eylemi öncesinde gerçekleştirmiştir. Lascaux ve Altamira mağaralarında yer alan ilkel insan desenlerinden görüleceği üzere, saf ve ilkel (primitif) bir yapı özelliği gösteren mağara resimleri, teknik olarak sürekliliği amaçlarken, içeriksel ve biçimsel olarak büyü ve yaşamsal temel ihtiyaçlar gibi göstergeleri ve belgeleri tarihe geçirmiştir. Bu kanıtlar, desen ve çizginin yaşamsal bir motifin parçaları olduğunun temel göstergeleridir.

Dolayısıyla biçim olgusunu elde etme çabaları, sanatın nesnesini bulmasındaki en önemli formal davranışıdır. Bu formal davranış, nesneyi plastik anlamda desen ve çizgiyle ele geçirme güdüsü, yani doğayı sanatla tanıma ve ele geçirme kaygısı, evrensel bir hümanizmayı elinde tutan Rönesans dönemiyle sınırlarını aşmış ve sanatın kesin sayılabilecek görsel kurallarına bir düzen oluşturmuştur. Öyle ki çizgi ve desen pratikleri, Rönesans ve sonrası dönemlerdeki klasik olarak nitelene sanatın temsilcileri olan başat sanatçıların atölyelerindeki eğitimin de vazgeçilmez aşamalarını oluşturmuş, sanatçının insan ve yaşam arasındaki ilk deneyimleri, desenin varlığı ile açıklanmıştır.

Thumbnail imageSanat Ve Sunum Aşaması ÇukurovaThumbnail imageSanat Ve SunumThumbnail imageSanat Ve Sunum Thumbnail imageSanat Ve Sunum Thumbnail imageÇukurova da Sanat Ve Sunum Aşaması

(daha&helliip;)

By |2019-05-15T16:33:30+03:00Ocak 1st, 2017|Anadolu Genel Duyurular|Adanada B.S.Bel.Resim Sergisi için yorumlar kapalı

Adanada Anatomi Çizim Kitablarından

Thumbnail image

Ozel Dersler Adana

Denge; simetrik (bakışık) ve asimetrik (bakışımsızlık) denge olarak ikiye ayrılır. Simetrik denge; Bir eksene göre öğelerin aynı durumda tekrar etmesiyle oluşur. Simetrik denge kesin kararlı oturmuş bir kompozisyonu oluşturur; fakat fazla ilgi uyandırmaz.

Simetrik denge

Asimetrik denge; Eşit ya da eşit olmayan görsel ağırlıktaki ve çekicilikteki elemanların düzenlenmesi ile oluşturulur. İlgi çekici olması yönünden kompozisyon daha başarılıdır. Anlatımı oluşturan elemanların benzerlik, zıtlık, üslup, uygunluk ilişkileri ile renk, biçim, hareket, açık-koyu ile oluşan denge, asimetrik dengeyi oluşturur.

 

(daha&helliip;)

By |2017-01-01T20:55:05+03:00Ocak 1st, 2017|Dökümanlar Grubu Anatomi Kitapları|Adanada Anatomi Çizim Kitablarından için yorumlar kapalı

Adanada Sulu Boya Manzara Teknikleri

Thumbnail image

8 Sınıflar İçin Özel Eğitici Kurslar

Çağdaş dünya sanatını kavrayabilmek için öncelikle çağdaş, sanat ve çağdaş sanat terimlerinin anlaşılması gerekir. Çağdaş, sözcük anlamıyla “Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağcıl, uygarca, modern, asrî (TDK Büyük Türkçe Sözlük).” demektir. Ancak bir kavram, salt sözcük anlamından çok daha fazlasını içermektedir ve zamanla ona pek çok anlamlar yüklenir. Çağdaşlık kavramı da sözcük anlamının ötesinde bir anlam taşımaktadır. O hâlde çağdaşlık neyi ifade etmektedir? Çağdaşlık, aynı çağda yaşamanın ötesinde kültürü ve uygarlık düzeyini de anlatmaktadır. Çağdaş denince yaklaşık aynı uygarlık düzeyinde olan, kültürleri birbirinden farklı da olsa aynı temel değerleri paylaşan kimseleri anladığımız söylenebilir.

(daha&helliip;)

By |2019-05-17T18:41:51+03:00Ocak 1st, 2017|Dökümanlar Grubu Sulu Yağlı Boya Kitapları|Adanada Sulu Boya Manzara Teknikleri için yorumlar kapalı