Adanada Karakalem Den Süzülenler

/Tag: Adanada Karakalem Den Süzülenler

Adanada Çiçek Çizimleri İçin Örnekler

Thumbnail image

8 Sınıflar İçin Özel Eğitici Kurslar

Çizim yapabilmeyi öğrenmek isteyen öğrenciler için kimi zorluklar aşılamaz gibi görünebilir. Çizim sanatını öğrettiğim yetişkin ve genç sınıflarında bu durumla sıklıkla karşılaştım. Pek çok neden çizimi güçleştirebilir ve öğretmenin elinde de bu nedenleri bir anda ortadan kaldırabilecek bir sihirli çubuk yok. Aslında sorunlar belli başlıdır ve büyük oranda öğrencinin kendi hatalı değerlendirmeleri ve heyecanı nedeniyle oluşur. İşte akıldan çıkartılmaması gereken birkaç nokta.

•Pratik yaparsanız ilerlersiniz. İlerlemek her zaman imkân dâhilindedir. Yetenek elbette önemlidir; ama ihtiras, kararlılık ve zekâ sizi çok daha ileri noktalara götürür.

•İlk Aşamalarda sunulan alıştırmaları ne kadar sık tekrar ederseniz o kadar ilerlersiniz. Ben de bu alıştırmaların tümünü bıkıp usanmadan yaptım ve hem algılama hem de özgüven anlamında beni çok geliştirdiklerini gördüm. Hangi noktadan başlıyor olursanız olun, bu alıştırmalar çok önemlidir. Çiziminizde sorunlar yaşarsanız, eski alıştırmalara dönüp bakmayı bir onur meselesi haline getirmeyin. İyi çizebilmeyi istiyorsanız, güçlü bir tekniğin getirdiği özgüvene kesinlikle sahip olmalısınız.

•Güçlükleri tek tek ele alın. Hatalı olduğu su götürmeyen bir şey gördüğünüzde hemen düzeltin. Bir sorunu düzeltebildiklerinde diğer bütün sorunları da düzeltebileceklerini bilmek sanatçılara özgüven kazandırır. Tek bir hatayı düzelttiğinizde çalışmanızın diğer alanlarının da geliştiğini fark edeceksiniz.

•Çabalarınızın karşılığını alamadığınızı düşündüğünüzde gerilmemeye ve sinirlenmemeye çalışın. ‘Güzel çizimler’ yapabilme endişesine kapılmayın. Hatalarınızı düzeltmeye devam edin. Kesinliği amaçlayın ve bırakın çalışmanız kendi güzelliğini kendisi bulsun.

(daha&helliip;)

By |2019-06-17T23:55:16+03:00Ocak 1st, 2017|Dökümanlar Grubu Obje Çizim Kitapları|Adanada Çiçek Çizimleri İçin Örnekler için yorumlar kapalı

Adanada Karakalem Portre Kursları Uygulama Örnekleri

Thumbnail image
Sabit Hat     :0322 459 37 37
Turkcell      :0532 165 2 000
Vodafone    :0545 200 222 0
Avea          :0505 296 21 96
Merkez: Çınarlı Mah. 61014 Sok. No: 4 Arzu Apt. Zemin Kat: 2 Seyhan / ADANA Tel: 0322 459 37 37
Atölye: Döşeme Mah.60025 Sok. No: 24 Seyhan / ADANA Tel: 0322 431 11 54

Kursda Ogretilen Teknikler

(daha&helliip;)

By |2019-07-08T23:49:24+03:00Ocak 1st, 2017|Üni. Haz. Grupları Öğrencilerin Yaptıkları|Adanada Karakalem Portre Kursları Uygulama Örnekleri için yorumlar kapalı

Adanada Çok Gerçekçi Çalışanlar

Thumbnail image

Hobi Sanata Gonul Verenler

Rönesans
“Yeniden doğuş” anlamına gelen Rönesans, Avrupa’da 15 ve 16. yüzyılları kapsayan bir bilim ve sanat dönemidir. İlk olarak İtalya’da görülmeye başlanmış ve buradan Avrupa’nın birçok ülkesine yayılmıştır. Hümanizmin etkisiyle dinî baskıların yerini, yeni ve gerçekçi düşünceler almıştır. Antik Çağ felsefesi örnek alınarak figürlerde ideal güzellik kavramı yeniden incelenip değerlendirilmiştir. Rönesansla birlikte sfumato (hava perspektifi) tekniği kullanılmaya başlanmış ve 15. yüzyılın keskin dış çizgili biçimleri belli bir yumuşaklık kazanmıştır. Kompozisyonlarda figürlerin arkasına konulan doğa görüntüleriyle ardışık planlar oluşturulmuş ve çizgisel perspektif kullanılarak derinlik hissi verilmiştir. Rönesansla birlikte dinin sanat üzerindeki etkisi azalmış ve sanat konuları zenginleşmiştir.

Maniyerizm
Maniyerizm 16. yüzyılın sonlarına doğru, Rönesansın kusursuzluğuna karşı çıkış olarak doğan sanat üslubudur. “Klasik sanattan baroka geçiş” olarak da bilinir. Bazı sanatçılar ideal güzellik yerine figürlerdeki bozulmalar ile özgün tarzlara yönelmiştir. Sanat eserlerinde formlar uzamış hatta abartılı sayılabilecek kadar deforme edilmiştir. Kompozisyonlarda mekân derinliği vurgulanarak figürlerde ümitsiz, gerilimli ve huzursuz ifadeler kullanılmıştır. Dinî ya da din dışı konular işlenmiştir.

Barok
17. yüzyılın başında Avrupa’da Rönesans üslubundan ayrı, katılaşmaya yüz tutmuş kalıpları yıkmayı amaçlayan bir sanat üslubudur. Dinî ve din dışı konuları işleyen barok resmi, maddeci olduğu kadar ruhani bir inceliğe de sahiptir. Barok resmin başlıca özelliği, güçlü gölge ve ışık zıtlıkları içinde eriyen figür konturlarıyla etkin, hareketli ve çarpıcı etkiler oluşturmasıdır. Sembolik ifadelerle merhamet, heyecan ve görkem etkisi yaratılmıştır. Zengin ışık oyunları ve süsleme oldukça fazla kullanılmıştır. Barok sanatının son dönemlerinde, dikkat çekici bir şekilde artan bu özelliğin yaşandığı sürece “rokoko” adı verilmektedir.

Yeni Klasikçilik (Neoklasizm)
Barok ve rokoko sanatının aşırı süslemelerine ve sembolik ifadelerine tepki olarak 18. yüzyılda ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Antik Yunan ve Roma dönemlerinin konu ve biçemleri yeniden kullanılmıştır. Çizgi ve form ön plana çıkarılarak renk-ışık etkisi yüzeyselleştirilmiştir. Sade, açık ve orantılı bir yaklaşımla klasik güzellik tekrar yaratılmaya çalışılmıştır. Barokta kullanılan duygusal ifadeler donuklaşarak yalınlaştırılmıştır. Bu yeni tarzda akılcı ve idealist anlayış, perspektif ve derinliği gölgede bırakmıştır.

Thumbnail imageEn İyi Karakalem ÇalışmalarıThumbnail imageEn İyi Karakalem ÇalışmalarıThumbnail imageEn İyi Karakalem ÇalışmalarıThumbnail imageEn İyi Karakalem ÇalışmalarıThumbnail imageEn İyi Karakalem Çalışmaları

(daha&helliip;)

By |2019-07-06T20:24:01+03:00Ocak 1st, 2017|Hobi Grubu Öğrencilerin Yaptıkları|Adanada Çok Gerçekçi Çalışanlar için yorumlar kapalı