Adanada Grafik Tasarım Eğitimi

/Tag: Adanada Grafik Tasarım Eğitimi

Adanada Sanat Kurs Atelye Ortamları

Thumbnail image

Universiteye Hazirlik Resim Kurslari

Sanat eğitimi, çocuğun geniş anlamda gelişmesini içeren en güvenilir ortamdır. Çünkü o, bu ortamda kendi temposu paralelinde, doğal eğilimlerini uygular, kendi deneyimlerini kullanır. Eğitimin her kademesinde çalışmalar bu doğal eğilimin paralelinde olmalıdır. Çağımızın atom çağı olduğu unutulmamalıdır.

Teknoloji gün lük yaşamımızı bile etkisi altına almıştır. Bu nedenle de algı ve anlatım olanakları da artmış bulunmaktadır. Bilimde ve sanatta yaratıcılık eşit değerde kabul edilmektedir. Deneme olanağı veren sanat eğitimine, dış ülkeler programlarında geniş yer vermekte, şaşırtıcı deneyler ve araştırmalar yaptırmaktadırlar. Sanat eğitiminin en önemli amaçlarından biri görmeyi, işit meyi, dokunmayı, tat almayı öğretmektedir. Çevresini hakkıyla algılayıp onu biçimlendirmeye yönelmek için gerekli ilk şarttır.

Yalnızca bakmak değil “görmek”, yalnızca duymak değil “işitmek”, yalnızca ellerle yoklamak değil, “dokunulanı duy mak” yaratıcılık için gerekli ilk aşamalardır. Sanat eğitimi yoluyla, çocuk ile çevresi, özellikle kültürel çevresi arasındaki etkileşim ve iletişim daha güçlü ve anlaşılır olacaktır. Çağdaş sanat eğitimi, temelde sanatsal etkinlikler yoluyla bireylerin ve toplumun içinde yaşadıkları çevreye duyarlı olmalarını sağla maya, çevresi ile yararlı bir etkileşim içine girebilmelerine, estetik ihtiyaçlarını karşılamaya, ürün ortaya koyabilme ve yorumlama güdülerini doyurmaya, yaşan tılarını daha anlamlı hale getirebilmelerine imkan vermeye yönelik düşüncededir.

Thumbnail imageSınıf OrtamıThumbnail imageSınıf OrtamıThumbnail imageSınıf Ortamı

(daha&helliip;)

By |2019-05-16T19:03:56+03:00Ocak 1st, 2017|Üni. Haz. Grupları Kurs Ortamı Fotoğrafları|Adanada Sanat Kurs Atelye Ortamları için yorumlar kapalı

Adanada Büyükşehir Belediyesi Sergisi

 Thumbnail image

Hobi Sanata Gonul Verenler

Doğrusu, gerek «sanayi kültürü»nün bütün çelişkilerini yaşayan Batı Avrupa’daki sanatsal-kültürel yaşama baktığımızda, gerek «sanayi-ötesi» ABD’deki sanatsal-kültürel yaşamdaki bu «tek boyutluluğa», «standartlaşma»ya baktığımızda, sanatsal kültürel yaşamın bütünlükle sermayenin baskısı altında yaşadığı gerçeğiyle karşılaşmaktayız. Andre Malraux’nun öncülüğünde gerçekleştirilmeye çalışılan sınıflar arası «kültürel yakınlaşma» politikası dolayısıyla, Avrupa’da her ne denli «kitle kültürü» olgusunun üstü örtülmeye çalışılıyorsa da, temelde, «tüketim kültürü» ya da «kültür endüstrisi» olgusu AB D’d e olduğu gibi. yine bütün çıplaklığıyla karşımıza çıkmaktadır.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

(daha&helliip;)

By |2019-06-19T19:36:12+03:00Ocak 1st, 2017|Ebru Grubu Ustalardan Örnekleri|Adanada Büyükşehir Belediyesi Sergisi için yorumlar kapalı

Adanada Büyükşehir Belediyesi Sergisi

 Thumbnail image

Hobi Sanata Gonul Verenler

Doğrusu, gerek «sanayi kültürü»nün bütün çelişkilerini yaşayan Batı Avrupa’daki sanatsal-kültürel yaşama baktığımızda, gerek «sanayi-ötesi» ABD’deki sanatsal-kültürel yaşamdaki bu «tek boyutluluğa», «standartlaşma»ya baktığımızda, sanatsal kültürel yaşamın bütünlükle sermayenin baskısı altında yaşadığı gerçeğiyle karşılaşmaktayız. Andre Malraux’nun öncülüğünde gerçekleştirilmeye çalışılan sınıflar arası «kültürel yakınlaşma» politikası dolayısıyla, Avrupa’da her ne denli «kitle kültürü» olgusunun üstü örtülmeye çalışılıyorsa da, temelde, «tüketim kültürü» ya da «kültür endüstrisi» olgusu AB D’d e olduğu gibi. yine bütün çıplaklığıyla karşımıza çıkmaktadır.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

(daha&helliip;)

By |2019-06-19T19:36:45+03:00Ocak 1st, 2017|Ebru Grubu Ustalardan Örnekleri|Adanada Büyükşehir Belediyesi Sergisi için yorumlar kapalı