Adanada Genel Yetenek Sınavı

/Tag: Adanada Genel Yetenek Sınavı

Adanada Görsel Sanatlar Çizim Eğitimleri

Thumbnail image

8 Sınıflar İçin Özel Eğitici Kurslar

Ülkemizde sanatsal kültürün yönlendirilmesi ve kültür politikası seçenekleri üstüne yaptığımız bu genel değerlendirme sonunda şu gerçeklerle karşılaştığımızı sanıyoruz:

1— Ülkemizde sanatsal-kültür’ün yönlendirilmesinde devletçilik dönemi bitmiştir, «liberalizm» dönemi başlamıştır.

2— Tıpkı KİT’lerin özel teşebbüse devri gibi, sanatsal yaşamın da özel teşebbüse devredilmesi öngörülmektedir.

3— Yalnız, ülkemizde özel teşebbüsçülüğün ya da büyük kuruluşların gerek maddi, gerek kültürel düzeysizlikleri ve örgütsüzlükleri göz önüne alındığında, büyük kuruluşlar eliyle sanatsal-kültürel yaşamın örgütlenmesi ve yönlendirilmesi işi, «devletin eşgüdümü»yle yapılmalıdır.

4 — Bu arada, büyük kuruluşlar, bu önemli görevin bilincine vararak, ya Avrupa ya da ABD’deki meslektaşları gibi bu konuda çok daha etkin davranmalıdırlar.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

(daha&helliip;)

By |2019-06-19T19:37:21+03:00Ocak 1st, 2017|Ebru Grubu Ustalardan Örnekleri|Adanada Görsel Sanatlar Çizim Eğitimleri için yorumlar kapalı

Adanada Görsel Sanatlar Çizim Eğitimleri

Thumbnail image

8 Sınıflar İçin Özel Eğitici Kurslar

Ülkemizde sanatsal kültürün yönlendirilmesi ve kültür politikası seçenekleri üstüne yaptığımız bu genel değerlendirme sonunda şu gerçeklerle karşılaştığımızı sanıyoruz:

1— Ülkemizde sanatsal-kültür’ün yönlendirilmesinde devletçilik dönemi bitmiştir, «liberalizm» dönemi başlamıştır.

2— Tıpkı KİT’lerin özel teşebbüse devri gibi, sanatsal yaşamın da özel teşebbüse devredilmesi öngörülmektedir.

3— Yalnız, ülkemizde özel teşebbüsçülüğün ya da büyük kuruluşların gerek maddi, gerek kültürel düzeysizlikleri ve örgütsüzlükleri göz önüne alındığında, büyük kuruluşlar eliyle sanatsal-kültürel yaşamın örgütlenmesi ve yönlendirilmesi işi, «devletin eşgüdümü»yle yapılmalıdır.

4 — Bu arada, büyük kuruluşlar, bu önemli görevin bilincine vararak, ya Avrupa ya da ABD’deki meslektaşları gibi bu konuda çok daha etkin davranmalıdırlar.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

(daha&helliip;)

By |2019-06-19T23:44:33+03:00Ocak 1st, 2017|Ebru Grubu Ustalardan Örnekleri|Adanada Görsel Sanatlar Çizim Eğitimleri için yorumlar kapalı

Adanada Atölye Ortamı Fotoğraflarımız

Thumbnail image

Peyjaj Mimarlıği Icin Ozel Dersler

Sanata ilişkin en önemli özellik anlatımdır. Kişinin çok özel iç dünyası, imgeleri, düşünüleri ve duyguları sanat ile görselleşir. Bu çok özel dünyanın dışa aktarıl ması, bir başka deyişle anlatımı, başkalarının anlatımının anlaşıl ması, insan için bir ihtiyaçtır. Hangi sanat formu olursa olsun yaratma eylemi anlatılmak isteneni izleyiciye iletme amacını güder. Bu aynı zamanda üretilen aracılığı ile bazı şey lerin paylaşılmak istenmesidir. Sanatsal anlatımı, onun özel dilini kullanmayı öğre nen kişi aynı zamanda bu dil yardımıyla geçmiş ve çağdaş sanat eserlerine yargısıyla ulaşabilir. Sanatın insana kazandırdığı bu niteliksel zenginlik, değerler le düşünme gücü her incelemede biraz daha gelişir.

Buna görsel duyarlılık ya da “görsel okur yazarlık” denilebilir. Sanat eğitimi çocuğun çok yönlü düşünmesini sağlamayı, yalnızca kendi bildikleri ve sevdiklerinin güzelliğinin yetersiz olduğunu öğretmeyi amaçlar. “Sanatın kişiye kazandırdığı bir başka boyut yaratıcı eylemin yine değeri kendinden kaynaklanan mutluluk duygusudur. Bu hazzı aynı zamanda yaratmanın bir güdüsü olarak çocuklara tattırmak sanat eğitiminin bir başka amacıdır”. Çocukların yaptıkları çalışmaların hazzını duyabilmeleri, bir sonraki çalışmaya daha istekli başlamaları ortaya koydukları çalışmaların onlarda uyandırdığı mutluluk duygusundandır.

Çocuklar/gençler sanat eğimi sürecinde sanatın hangi alanında olursa olsun (resim, grafik, heykel, seramik, tekstil gibi) ortaya bir ürün koyarken yaşadıkları süreç ve sonuçta ortaya çıkan ürünün ruhsal gelişimlerine, kişiliklerine, bedensel ve toplumsal gelişmelerine katkısı büyüktür. Ürünü ortaya koyma sürecinde, malzemeyi tanıma, tekniği öğrenme ve geliştirme, deneme ve yanılmalarla düşünme, sorgulama ve yaratıcılıklarının gelişmesine katıda bulunulur. Sonuçta ortaya çıkan ürün de başarmanın mutluluğunu ve gururunu yaşatır. Bunun en güzel örneği, okullarda açılan yıl sonu sergilerinde öğrenciler yaptıkları çalışmanın yanında dururlar ve izleyicilerin gözlerine, mutlulukla, gururla, bunu ben yaptım dercesine bakarlar. Çocuklarımızın kişilik gelişimlerine, sorumluluk duygusunun güçlenmesine, sanatsal farklı yollarla kendilerini ifade edebilmelerine imkan tanıyan sanatsal uygulamalar, eğitimin her aşamasında amaca ve seviyeye uygun yöntem ve tekniklerle çocuklara ve gençlere yaptırılmalıdır.

Thumbnail imageÇukurova Yağlı Boya KursuThumbnail imageÇukurova Yağlı Boya KursuThumbnail imageÇukurova Yağlı Boya Kursu

(daha&helliip;)

By |2019-07-14T15:23:04+03:00Ocak 1st, 2017|Üni. Haz. Grupları Kurs Ortamı Fotoğrafları|Adanada Atölye Ortamı Fotoğraflarımız için yorumlar kapalı